Gebruikerslogin

Wachtwoord vergeten?

BEST SOMMELIER OF BELGIUM 2018-2019

page1image1814816page1image1818400

 

 

Hierbij nodigen wij de dames- en herensommeliers uit om deel te nemen aan de wedstrijd "Best Sommelier of Belgium" editie 2018-2019.
De wedstrijd ‘Best Sommelier of Belgium’ wordt georganiseerd door de Vereniging Vlaamse Sommeliers en de Belgische Sommeliersgilde.

De wedstrijd bestaat uit drie delen:
1 Kwartfinale: inschrijving met deze vragenlijst vóór 5 september 2018.
2 Halve finale: indien geselecteerd, wordt U uitgenodigd op de halve finale die plaatsvindt in restaurant Sir Kwinten – Markt 9 – 1750 Lennik op maandag 24 september 2018.
2 Finale: de 3 finalisten strijden om de titel op zondag 30 september 2018.

Het zou fantastisch zijn indien vele talentvolle Sommeliers van over heel België zouden meedoen aan deze unieke wedstrijd. De twee verenigingen, die instaan voor de organisatie van deze wedstrijd, staan garant dat het beroep van Sommelier op een waardige manier in de kijker zal worden geplaatst.

Als gemotiveerd en gepassioneerd Sommelier ben je dus gewoon aan jezelf verplicht om aan deze wedstrijd deel te nemen. De wedstrijd is namelijk een uitgelezen kans om binnen de gastronomische wereld nieuwe mensen te leren kennen, je netwerk uit te breiden, extra kennis op te doen en ook persoonlijke erkenning binnen het beroep. Daarnaast kunnen de 3 finalisten deelnemen aan toekomstige selecties voor de Belgische kandidaat voor Beste Sommelier van Europa en Beste Sommelier van de Wereld.

Schrijf snel in...

REGLEMENT :

Artikel 1 – De nationale wedstrijd voor Best Sommelier of Belgium wordt jaarlijks georganiseerd. De praktische organisatie van de eengemaakte wedstrijd is in handen van een technische commissie met vertegenwoordigers van de Vereniging Vlaamse Sommeliers en de Belgische Sommeliersgilde.
De Trofee past in het kader van de wedstrijden voor Beste Sommelier van Europa en de Wereld. De winnaar van de Trofee krijgt de titel Best Sommelier of Belgium toegekend en mag daarna ook deelnemen aan de preselecties van de internationale wedstrijden.

Artikel 2 – De wedstrijd is gratis en staat open voor alle professionele sommeliers (heer of dame van Belgische of buitenlandse nationaliteit) die hun beroep uitoefenen op Belgisch grondgebied sinds drie opeenvolgende jaren (stages niet inbegrepen) , hetzij als zelfstandige restauranthouder, behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, hetzij als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming, eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen. De kandidatuur moet goedgekeurd worden door de Commissie Best Sommelier of Belgium.

Artikel 2 bis – Gewezen winnaars van de wedstrijd Best Sommelier of Belgium mogen niet meer deelnemen.

page1image5767168page1image5767792page1image5768208page1image5768000page1image5768416

Artikel 3 – Alle kandidaturen moeten uiterlijk op 5 september 2018 ingediend worden, samen met een curriculum vitae, een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat en een exemplaar van de wijnkaart van de horecazaak in kwestie.

Artikel 4 – Vereiste kennis: de wijngaard, druivenvariëteiten, most, wijnbouw, vinificatiemethodes, wijngeschiedenis, wijngaarden en soorten wijn van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld, likeuren en sterke dranken, de Belgische wetgeving inzake wijnen en alcoholhoudende dranken, het gebruikelijke aanbod van dranken (bieren, koffie, thee, ...) in restaurants, wijnkaart, technieken van het beroep van wijnkelner, attitudes, harmonie van wijnen en gerechten, het wijnproeven, de Belgische en buitenlandse likeuren en sterke dranken, de bekendste sigarensoorten en hun dienst, één andere taal dan de moedertaal* (Engels voor de Franstaligen, Frans of Engels voor de Nederlandstaligen). *Door het A.S.I. officieel erkende talen.

Artikel 5 – De wedstrijd verloopt in drie fasen : een selectieproef , een halve finale en een finale. Het is het Europees Technisch Comité van het A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale), die de verschillende fasen van de wedstrijd organiseert en streng controleert. De kandidaten hebben de mogelijkheid -tijdens alle stappen van het concours- om zich uit te drukken in het Nederlands of in het Frans (met uitzondering van de proeven in een andere taal).

Artikel 6 – De selectieproef bestaat uit een vragenlijst die samen met het officiële inschrijvingsformulier ingevuld dient teruggestuurd te worden. Deze documenten moeten uiterlijk op 5 september 2018 bij het wedstrijdsecretariaat ingediend worden. Om zich te plaatsen voor de halve finale moet de kandidaat 75% behalen. De kandidaten voor de finale worden telefonisch of per e-mail verwittigd.

Artikel 7 – De halve finale zal plaatsvinden op maandag 24 september 2018 om 9 uur bij Sir Kwinten – Markt 9 – 1750 Lennik.
Ze zal bestaan uit : schriftelijke, mondelinge en praktische proeven. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. Enkel de drie beste kandidaten gaan door naar de finale. Op de dag van de finale, op zondag 30 september 2018, worden de 3 finalisten bekendgemaakt, en krijgen alle halve finalisten hun diploma in ontvangst.

Artikel 8 – De finale is openbaar, en zal plaatsvinden op zondag 30 september. De kandidaten dienen zich in beroepskledij aan te bieden. De finale zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven. Gedurende de finale zal een speciale jury aandacht besteden aan de houding, de attitudes en aan de commerciële enrelationele vaardigheden van de kandidaten.

Artikel 9 – Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de halve finale om de winnaar aan te duiden.

Artikel 10 – De jury wordt samengesteld uit bekende personen uit de restaurant - en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers.

Artikel 11 – De jury wordt voorgezeten door een bestuurslid van de organiserende verenigingen. Een lid van A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale) controleert.

Artikel 12 – De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen om geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt.

Artikel 13 – De winnaar krijgt de titel van “Best Sommelier of Belgium 2018-2019” toegekend. De resultaten worden officieel bekendgemaakt op de receptie van de Gala-avond van de Belgische Sommeliersgilde op zondag 30 september om 19 uur.

page2image3787536page2image3784832page2image3787120page2image3784624page2image3788368page2image3788576page2image3788784page2image3788992page2image3789200page2image3789408page2image3789616page2image3789824page2image1691840page2image3790240

Artikel 14 – De winnaar mag, indien hij/zij voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor wedstrijden georganiseerd door het ASI, deelnemen aan de nationale selectie voor internationale wedstrijden.

Artikel 15 – De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
De kandidaten moeten -vóór de wedstrijd- het reglement goedkeuren en ondertekenen.

INSCHRIJVINGSFORMULIERDE KANDIDAAT :

Voornaam :
Naam :
Geboortedatum :
Nationaliteit :
Naam van het bedrijf van tewerkstelling : Adres :

Postcode : Telefoonnummer : e-mail :

Terug te sturen vóór 5 september 2018 naar het wedstrijdsecretariaat van de
Best Sommelier of Belgium t.a.v. Mevrouw Katia Wouters, Neerhofstraat 30, 1700 Dilbeek, Of per e-mail: info.sommeliers@skynet.be
+32(0)478462612of +32(0)25696224

Voor meer informatie:
Katia Wouters, secretaris Belgische Sommeliersgilde, +32 478 46 26 12
Gido Van Imschoot, voorzitter Vereniging Vlaamse Sommeliers, +32 477 21 81 22

page3image3790656page3image3790448page3image3790864page3image3791072page3image3791280page3image3791696page3image3811616page3image3811840

QUESTIONNAIRE ELIMINATOIRE
BEST SOMMELIER OF BELGIUM 2018-2019

1) a) In welk land en stad heeft het volgende A.S.I. kampioenschap voor “Beste Sommelier van de Wereld” plaats en wanneer?

1) a) dans quel Pays, ville et à quelle date aura lieu le prochain championnat mondial de sommellerie organisé par l’A.S.I. ?

b) In welk jaar werd het allereerste WK voor sommeliers georganiseerd en wat was de gaststad en het gastland?

b) en quelle année , dans quel pays et dans quelle ville fût organisé le premier championnat mondial de sommellerie ?

2) “Maasvallei” BOB, wat zegt u dat? Wat is hier zo speciaal aan?

2) Qu’évoque pour vous “BOB Maasvallei” et pourquoi est-ce si spécial ?

3) “Hariague” is de populairste druivensoort in Uruguay, wat is de meer bekende naam?

3) “Hariagu” est le cépage le plus populaire d’Uruguay, sous quel nom est-il plus connu ?

4) Junmai, Kura, Nigori zijn specifieke termen voor een bepaalde drank, welke is dit?

4) Junmai, Kura, Nigori sont des termes pour une boisson bien précise, de laquelle s’agit- il ?

5) Wat betekent het keurlabel “Demeter” op een etiket van een fles wijn?

5) Que signifie le label de reconnaissance “Demeter” sur une étiquette de vin ?

6) Welke druif groeit in Lombardije onder de naam Chiavennasca

6) Quel cépage pousse en Lombardie sous le nom de “Chiavennasca”

7) Welke wijnautoriteit heeft in 1784 voor de eerste keer gesproken over merlot als belangrijke druif in de Libournais

7) Quel autorité du monde du vin a en 1784 parlé pour la première fois du Merlot en tant que cépage le plus important pour la région du Libournais ?

page4image3791904

8) Wat is het meest zuidelijke wijngebied in het Afrikaans continent

8) Quelle est la région viticole la plus méridionale sur le continent africain

9) In welke wijnstreek van Italië vind je volgende druivenrassen: Cappucio, Gaglioppo, Maglioco, Mantocino Nero, Mantocino Bianco, Nocera

9) Dans quelle région viticole italienne trouve t-on ces cépages suivants : Cappucio, Gaglioppo, Magliooco néro, Mantocino Bianco, Nocera

10) Naast de drie hoofdruiven, pinot noir, meunier en chardonnay zijn nog vier druivenrassen toegelaten in Champagne. Welke?

10) En plus des 3 principaux cépages que sont le Pinot Noir, Le Chardonnay et le Pinot Meunier, 4 autres cépages sont également autorisé en Champagne,

Terug naar het overzicht